In English
The syllabus for IEG302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IEG302.pdf


In Swedish
Kursplanen för IEG302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IEG302.pdf