In English
The syllabus for IDG801 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG801.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG801 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG801.pdf