In English
The syllabus for IDG600 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG600.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG600 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG600.pdf