In English
The syllabus for IDG323 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG323.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG323 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG323.pdf