In English
The syllabus for IDG321 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG321.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG321 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG321.pdf