In English
The syllabus for IDG320 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG320.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG320 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG320.pdf