In English
The syllabus for IDG319 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG319.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG319 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG319.pdf