In English
The syllabus for IDG318 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG318.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG318 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG318.pdf