In English
The syllabus for IDG317 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG317.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG317 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG317.pdf