In English
The syllabus for IDG313 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG313.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG313 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG313.pdf