In English
The syllabus for IDG027 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG027.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG027 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG027.pdf