In English
The syllabus for IDG025 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG025.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG025 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG025.pdf