In English
The syllabus for IDG024 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG024.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG024 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG024.pdf