In English
The syllabus for IDG023 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG023.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG023 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG023.pdf