In English
The syllabus for IDG022 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG022.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG022 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG022.pdf