In English
The syllabus for IDG018 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here IDG018.pdf


In Swedish
Kursplanen för IDG018 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här IDG018.pdf