In English
The syllabus for HMV00A is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here HMV00A.pdf


In Swedish
Kursplanen för HMV00A finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här HMV00A.pdf