In English
The syllabus for HMT00A is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here HMT00A.pdf


In Swedish
Kursplanen för HMT00A finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här HMT00A.pdf