In English
The syllabus for HME03A is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here HME03A.pdf


In Swedish
Kursplanen för HME03A finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här HME03A.pdf