In English
The syllabus for GEG000 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here GEG000.pdf


In Swedish
Kursplanen för GEG000 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här GEG000.pdf