In English
The syllabus for FYX008 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FYX008.pdf


In Swedish
Kursplanen för FYX008 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FYX008.pdf