In English
The syllabus for FYX007 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FYX007.pdf


In Swedish
Kursplanen för FYX007 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FYX007.pdf