In English
The syllabus for FYX006 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FYX006.pdf


In Swedish
Kursplanen för FYX006 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FYX006.pdf