In English
The syllabus for FYG304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FYG304.pdf


In Swedish
Kursplanen för FYG304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FYG304.pdf