In English
The syllabus for FHG503 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FHG503.pdf


In Swedish
Kursplanen för FHG503 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FHG503.pdf