In English
The syllabus for FHG318 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FHG318.pdf


In Swedish
Kursplanen för FHG318 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FHG318.pdf