In English
The syllabus for FHG303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FHG303.pdf


In Swedish
Kursplanen för FHG303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FHG303.pdf