In English
The syllabus for FHG108 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FHG108.pdf


In Swedish
Kursplanen för FHG108 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FHG108.pdf