In English
The syllabus for FHG103 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FHG103.pdf


In Swedish
Kursplanen för FHG103 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FHG103.pdf