In English
The syllabus for FHA005 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FHA005.pdf


In Swedish
Kursplanen för FHA005 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FHA005.pdf