In English
The syllabus for FHA002 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FHA002.pdf


In Swedish
Kursplanen för FHA002 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FHA002.pdf