In English
The syllabus for FEG500 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG500.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG500 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG500.pdf