In English
The syllabus for FEG342 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG342.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG342 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG342.pdf