In English
The syllabus for FEG330 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG330.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG330 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG330.pdf