In English
The syllabus for FEG321 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG321.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG321 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG321.pdf