In English
The syllabus for FEG320 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG320.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG320 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG320.pdf