In English
The syllabus for FEG302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG302.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG302.pdf