In English
The syllabus for FEG301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG301.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG301.pdf