In English
The syllabus for FEG250 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG250.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG250 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG250.pdf