In English
The syllabus for FEG240 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG240.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG240 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG240.pdf