In English
The syllabus for FEG230 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG230.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG230 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG230.pdf