In English
The syllabus for FEG210 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG210.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG210 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG210.pdf