In English
The syllabus for FEG140 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG140.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG140 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG140.pdf