In English
The syllabus for FEG130 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG130.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG130 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG130.pdf