In English
The syllabus for FEG120 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG120.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG120 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG120.pdf