In English
The syllabus for FEG110 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG110.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG110 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG110.pdf