In English
The syllabus for FEG002 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEG002.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEG002 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEG002.pdf