In English
The syllabus for FEA700 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEA700.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEA700 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEA700.pdf