In English
The syllabus for FEA130 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEA130.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEA130 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEA130.pdf