In English
The syllabus for FEA120 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here FEA120.pdf


In Swedish
Kursplanen för FEA120 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här FEA120.pdf